logotype
img1
img2
img3

Medical Training "Procedures and principles of tactical care for the casualty in combat conditions" – MODULE I

On 17.02.2024 and 18.02.2024 in Dołhe (Ukraine) as a part of the project "Support for Ukraine Mountain Rescues" a Medical Training "Procedures and principles of tactical care for the casualty in combat conditions" – MODULE I "Tactical assumptions and medical principles on the battlefield" will be conducted.It is planned that in Medical Training 20 members of the NGO Mountains Guides Association “Rovin” acting as Mountain Rescuers and having the status of a member of the Ukrainian army will take part. Medical Training including 20 hours of classes will be conducted by 2 experts from Poland. For participants board and accommodation will be provided.

Medical Training programme:

17.02.2024 08:00-18:00
a) Introduction to Tactical Combat Casualty Care:
- differences between civilian and tactical rescue - 1h
-main causes of death on the battlefield - 1h
-detailed discussion of injuries arising during tactical operations - 1h
-proceedings in individual zones - 1h
- rescue equipment used on the modern battlefield - 1h
b) TCCC assumptions and priorities
- assistance zones - 1h
-help levels - 1h
c) Approaching the injured person
- Self-protection measures - 1h
-Security of the scene - 1h
- The mechanism of injury - 1h

18.02.2024 08:00-18:00
c) Approaching the injured person:
-Total number of victims - 1h
-Equipment and resources needed in action - 1h
-Consent of the commander - 1h
- Communication with the victim - 1h
d) Protocol M-A-R-C-H-E
-M – Massive hemorrhage control (searching for sources of external hemorrhage/stopping) – 1h
-A - Airway management (recognition of airway obstruction, securing patency) - 1h
-R – Respiratory management (occlusive dressings on the chest, diagnosis and decompression of pneumothorax) – 1h
-C – Circulation (Bleeding control, Intravenous, Fluid resuscitation, Tourniquet assessment and removal) – 1h
-H - Hypothermia (use of Hypotermia Prevetion Kit or Helios systems as an element of the fight for hemostasis) - 1h
-E - Everything else (M-PHAAT-D, additional activities) - 1h

Project "Support for Ukraine Mountain Rescues" is financed by the International Visegrad Fund

International Visegrad Fundwww.visegradfund.org

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/EFR 31.03.2023r.

Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu  grantowego „Sądecka Integracja” finansowanego w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST– integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; w ramach 15 Osi Priorytetowej  REACT-EU (EFS)DLA SPROSTANIA WYZWANIOM MIGRACYJNYM.

Zamówienie prowadzone jest w celu wyłonienia osób/firmy szkoleniowej do przeprowadzania doradztwa w zakresie Rynku Pracy i Integracji w ramach projektu "Sądecka Integracja"

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023/EFR

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

 

 

Dissemination Conference

On 09.06.2022 in Nowy Sącz (Poland) as a part of the project "Innovative tools in vocational education on cross border area" a Dissemination Conference will be conducted. It is planned that in Conference min. 30 people from Poland and Slovakia will take part (management of vocational / technical schools, teaching staff, students, etc.). The Conference will regard to WebQuest methods in vocational / technical education. Conference will be conducted by 2 speakers, a translation, conference materials and catering will be provided.

Conference programme:

9:30-10:00

Registration of participants

10:00

Start of the Conference, Participants welcome

10:10 - 15:30

-Information about the implementation of the Project "Innovative tools in vocational education on cross border area"

-Presentation of innovative teaching method WebQuest - creation rules, structure, rules of using etc.

-Inovative teaching method WebQuest in vocational / technical education - principles, effects of using etc.

-Presentation of new created WebQuests and effects of their implementation in Polish and Slovak vocational/technical schools 

15:30 - 16:00

Summary of Conference, discussion

16:00

End of the Conference

Project "Innovative tools in vocational education on cross border area" is co-financed by the International Visegrad Fund

International Visegrad Fundwww.visegradfund.org

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/EFR 31.03.2023r.

Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu  grantowego „Sądecka Integracja” finansowanego w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST– integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; w ramach 15 Osi Priorytetowej  REACT-EU (EFS)DLA SPROSTANIA WYZWANIOM MIGRACYJNYM.

Zamówienie prowadzone jest w celu wyłonienia firmy szkoleniowej do przeprowadzanie kursu języka polskiego  w ramach projektu "Sądecka Integracja"

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023/EFR

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 

 

Innowacyjne narzedzia edukacyjne ERASMUS+

https://www.ssw-sopot.pl/wp-content/uploads/2016/04/Intro_Erasmus1.jpg
Europejska Fundacja Rozwoju

wspólnie z

- Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH
- Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI
-Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej z POLSKI

w okresie 01.12.2018-30.11.2020 realizuje projekt

"Innowacyjne narzędzia edukacyjne"
 
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne

Celem projektu jest opracowanie (stworzenie) platformy symulacyjnej (gry on-line) symulującej pracę portalu społecznościowego skierowanej do młodzieży ze szkół podstawowych z Polski, Słowacji i Czech. Opracowana gra będzie służyła nauce bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także rozwijaniu umiejętności informatycznych wśród młodzieży. Innowacja edukacyjna (gra) wpłynie na zdobywanie i podniesienie umiejętności oraz kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji cyfrowej młodzieży szkolnej.

Zapraszamy do udziału!!!