logotype
img1
img2
img3

Rozpoczecie realizacji projektu "gimnazjum"

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU


Od dnia 01.01.2014r. rozpocznie się realizacja projektu "Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla młodzieży ze Szkół Gimnazjalnych z Gminy Kamionka Wielka" w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Termin realizacji projektu: 1.01.2014r.-30.06.2014r.

Szkoły objęte wsparciem: Gimnazjum w Królowej Górnej, Gimnazjum nr 2 w Kamionce Wielkiej, Gimnazjum w Mszalnicy

Grupa docelowa: 84 uczniów w tym 45 dziewczyn i 39 chłopców z klas I-III

Rodzaj wsparcia:

--> Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji w obrębie porozumiewania się w j. ojczystym
--> Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych
--> Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji porozumiewania się w j. obcym (angielskim)
--> Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji informatycznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

NABÓR NA STANOWISKA PRACOWNICZE

Zapraszamy do udziału!!!

Rozpoczecie realizacji projektu "podstawowka"

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU


Od dnia 01.01.2014r. rozpocznie się realizacja projektu "Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla młodzieży ze Szkół Podstawowych z Gminy Kamionka Wielka" w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Termin realizacji projektu: 1.01.2014r.-30.06.2014r.

Szkoły objęte wsparciem: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej, Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej

Grupa docelowa: 87 uczniów w tym 48 dziewczyn i 39 chłopców z klas IV-VI

Rodzaj wsparcia:

--> Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji w obrębie porozumiewania się w j. ojczystym
--> Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych
--> Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji porozumiewania się w j. obcym (angielskim)
--> Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji informatycznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

NABÓR NA STANOWISKA PRACOWNICZE

Zapraszamy do udziału!!!

Publikacja broszury

PUBLIKACJA BROSZURY


W dniu 22.11.2013r.  w Nowym Sączu odbędzie się publikacja broszury opracowanej w ramach projektu „Water safety in cross border area” realizowanego przez Europejską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Horská služba Pieninského národného parku ze Słowacji. Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund). Broszura zawierać będzie zasady postępowania podczas akcji ratowniczych na górskich rzekach i potokach polsko-słowackiego pogranicza. Dwujęzyczna broszura dystrybuowana będzie wśród górskich i wodnych ratowników z Polski i Słowacji.

WAŻNE LINKI:    
Visegrad Fund – www.visegradfund.org 
Horská služba Pieninského národného parku – www.pieniny.sk/hs 


Projekt „Water safety in cross border area” współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Project "Water safety in cross border area" is co-financed by the International Visegrad Fund

zakonczenie realizacji projektu

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU


W dniu 30.11.2013r.  zakończono realizację projektu „Water safety in cross border area” realizowanego przez Europejską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Horská služba Pieninského národného parku ze Słowacji. Projekt współfinansowany był ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Dziękujemy za współpracę !!

 

Seminarium wymiany doswiadczen

SEMINARIUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ


W dniach 12-13.10.2013r.  w Nowym Sączu odbyło się Seminarium wymiany doświadczeń Górskich i Wodnych Ratowników z Polski i Słowacki w ramach projektu „Water safety in cross border area” realizowanego przez Europejską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Horská služba Pieninského národného parku ze Słowacji. W seminarium udział wzięło 30 Górskich i Wodnych ratowników z Polski i Słowacki. W ramach Seminarium ratownicy z Polski i Słowacji wymieniali się doświadczeniami w zakresie procedur stosowanych podczas akcji ratowniczych. Seminarium prowadzone było przez eksperta w dziedzinie ratownictwa. Efektem Seminarium było wypracowanie schematów i procedur postępowania podczas wspólnych akcji ratowniczych na górskich rzekach i potokach obszaru pogranicza.