logotype
img1
img2
img3

WebQuestowa przygoda szkolna w Kamionce Wielkiej

Europejska Fundacja Rozwoju

w okresie 01.09.2015-30.06.2016 realizuje projekt

"WebQuestowa przygoda szkolna w Kamionce Wielkiej"

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Fundacji PZU w ramach programu dotacyjnego "Z PZU po lekcjach"

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 200 uczniów z 10 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu wiejskiej gminy Kamionka Wielka. Młodzież ta będzie miała możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli przy wykorzystaniu innowacyjnej metody nauczania WebQuest. Uczestnicy projektu zwiększą swoje zainteresowanie szeroko rozumianą tematyką języka polskiego oraz nabędą umiejętność selektywnego poszukiwania informacji w przepastnym internecie.

Zapraszamy do udziału!!!Seminarium wymiany doswiadczen dla ekspertow z zakresu edukacji

SEMINARIUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA EKSPERTÓW Z ZAKRESU EDUKACJI


W dniach 12-13.09.2015r. w Rytrze odbędzie się Seminarium wymiany doświadczeń dla ekspertów z zakresu edukacji w ramach projektu „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund). W seminarium udział wezmą przedstawiciele Partnerów Projektu pochodzący z Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Gruzji i Azerbejdżanu. Podczas seminarium poruszane będą takie zagadnienia jak m.in. zasady funkcjonowania systemu edukacji w poszczególnych krajach V4, Gruzji i Azerbejdżanie, zasady i efekty stosowania innowacyjnego systemu nauczania WebQuest w procesie dydaktycznym, zasady korzystania z portalu wymiany doświadczeń, sposoby wsparcia instytucji edukacyjnych z Gruzji i Azerbejdżanu przez organizacje pozarządowe z krajów V4.    


Zapraszamy do udziału!!


WAŻNE LINKI:
Visegrad Fund – www.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschule - www.zshradnekk.edupage.org
Základní škola Opava - www.skola-opava.cz
Tolnay Lajos Általános Iskola - www.tolnay-inarcs.hu
NGO Stefantsmida - www.stefantsminda.org.ge
"Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi - www.ypu-az.org

Projekt „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Project „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” is co-financed by the International Visegrad Fund.

 

Wizyta robocza w Gruzji

WIZYTA ROBOCZA W GRUZJI

 
W dniach 25-30.05.2015 3 osobowy zespół zarządzający projektem “V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” odbył wizytę organizacyjną w Gruzji. Podczas wizyty doszło do spotkania z przedstawicielami Ambasady Polskiej w Gruzji, przedstawicielami gruzińskiego Ministerstwa Sportu i Młodzieży oraz z partnerami projektu – przedstawicielami gruzińskiej organizacji Stefantsmida oraz "Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi z Azerbejdżanu.

Projekt „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.


 

Szkolenie ankieterow


SZKOLENIE ANKIETERÓW

W dniach 23-30.06.2015 przeprowadzono 20 godzinne szkolenie dla ankieterów przeprowadzających indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Obywatelskie OSP”.

Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak teoretyczne aspekty przeprowadzania indywidualnych wywiadów pogłębionych zgodnie z metodologią stosowaną w badaniach socjologicznych, zasady i procedury przeprowadzania indywidualnych wywiadów pogłębionych zgodnie z metodologią stosowaną w badaniach socjologicznych, analiza scenariusza wywiadu pogłębionego do badania kompetencji obywatelskich OSP z terenu Województwa Małopolskiego jak również przeprowadzano symulacyjne indywidualne wywiady pogłębione. W okresie 07-08.2015r. przeszkoleni ankieterzy przeprowadzać będą indywidualne wywiady pogłębione wśród 100 Ochotniczych Straży Pożarnych z Województwa Małopolskiego.

Dziękujemy za udział w szkoleniu i życzymy powodzenia!

 

Obywatelskie OSP-rekrutacja


REKRUTACJA DO PROJEKTU „OBYWATELSKIE OSP”
BADANIE JAKOŚCIOWE - I ETAP


W okresie 1.05.2015-30.06.2015 trwa rekrutacja 100 Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego do udziału w I etapie badań jakościowych dotyczących szeroko rozumianej działalności obywatelskiej oraz współpracy z środowiskami lokalnymi (samorząd, NGO ,obywatele) tj. w indywidualnych wywiadach pogłębionych (IDI).

Badania przeprowadzone zostaną w ramach projektu „Obywatelskie OSP” realizowanego przez Europejską Fundację Rozwoju wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego.

Wywiady pogłębione realizowane będą w okresie 01.07.2015-31.08.2015 na podstawie opracowanego scenariusza zawierającego pytania badawcze pogrupowane w zagadnieniach tematycznych dotyczących działalności OSP. Wywiady pogłębione, przeprowadzone będą przez przeszkolonych ankieterów z decydentami lub osobami aktywnie działającymi w Ochotniczych Stażach Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego mającymi rzeczywisty wpływ na działalność organizacji /członkowie zarządów ,liderzy/(przy wykorzystaniu dyktafonów cyfrowych celem późniejszej transkrypcji i analizy przekazywanych treści).

Rekrutacja skierowana jest w szczególności do:
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzeskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chrzanowskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu dąbrowskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu krakowskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu limanowskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu miechowskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu myślenickiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowosądeckiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu nowotarskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu olkuskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oświęcimskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu proszowickiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tarnowskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tatrzańskiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wadowickiego
5 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wielickiego

Przedstawiciele OSP z terenu Województwa Małopolskiego zainteresowani wzięciem udziału w badaniu jakościowym zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać pocztą na adres:

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego
ul. Wyki 3
31-223 Kraków
lub
Biuro Projektu „Obywatelskie OSP”
ul. Myśliwska 4c/8
33-300 Nowy Sącz
lub
zgłosić chęć udziału telefonicznie pod numerem 691541522 (uzupełniony formularz zgłoszeniowy w formie papierowej powinien zostać przekazany ankieterowi podczas wywiadu)

Decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy