logotype
img1
img2
img3

Realizacja projektu "Water safety in cross border area"

WATER SAFETY IN CROSS BORDER AREA


Europejska Fundacja Rozwoju w partnerstwie z Horská služba Pieninského národného parku ze Słowacji od 07.2013r. realizuje projekt „Water safety in cross border area” współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).


Głównym celem projektu jest doprowadzenie do współpracy pomiędzy Górskimi i Wodnymi ratownikami z Polski i Słowacki (z obszaru Beskidu Sądeckiego i Pienin) oraz wypracowanie wspólnych zasad postępowania podczas akcji ratunkowych na górskich rzekach i potokach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń na specjalnie dostosowanych do tego torach kajakowych w Szczawnicy (Wietrznicy) w Polsce w dniu 24.08.2013 r. i w miejscowości Lipovec na Słowacji w dniu 14.09.2013r. oraz zorganizowanie seminarium wymiany doświadczeń w Nowym Sączu dla Ratowników Górskich i Wodnych z Polski i ze Słowacji w dniu 12.10.2013 r.

Ponadto w ramach projektu opublikowana zostanie broszura zawierająca zasady i reguły przeprowadzania wspólnych polsko-słowackich wodnych akcji ratunkowych na obszarze transgranicznym.

Projekt wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów uprawiających rafting na terenie Beskidu Sądeckiego oraz Pienin a działania przewidziane w projekcie oparte będą na relacjach „ludzie dla ludzi”.

Wzajemne spotkania i wymiana doświadczeń będą inspiracją do podejmowania kolejnych inicjatyw rozwijających współpracę polsko-słowacką oraz służyć będą zwiększaniu bezpieczeństwa na górskim obszarze transgranicznym.

Zapraszamy do udziału!!!

WAŻNE LINKI:    
Visegrad Fund – www.visegradfund.org 
Horská služba Pieninského národného parku – www.pieniny.sk/hs 


Projekt „Water safety in cross border area” współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Project "Water safety in cross border area" is co-financed by the International Visegrad Fund

Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu "Water safety in cross border area"

http://visegradfund.org/

 

WATER SAFETY IN CROSS BORDER AREA

Europejska Fundacja Rozwoju w partnerstwie z Horská služba Pieninského národného parku ze Słowacji od 07.2013r. będzie realizować projekt „Water safety in cross border area” współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

WAŻNE LINKI:    

Visegrad Fundwww.visegradfund.org 
Horská služba Pieninského národného parkuwww.pieniny.sk/hs


Projekt „Water safety in cross border area” współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Project "Water safety in cross border area" is co-financed by the International Visegrad Fund