logotype
img1
img2
img3

Dissemination Conference

On 09.06.2022 in Nowy Sącz (Poland) as a part of the project "Innovative tools in vocational education on cross border area" a Dissemination Conference will be conducted. It is planned that in Conference min. 30 people from Poland and Slovakia will take part (management of vocational / technical schools, teaching staff, students, etc.). The Conference will regard to WebQuest methods in vocational / technical education. Conference will be conducted by 2 speakers, a translation, conference materials and catering will be provided.

Conference programme:

9:30-10:00

Registration of participants

10:00

Start of the Conference, Participants welcome

10:10 - 15:30

-Information about the implementation of the Project "Innovative tools in vocational education on cross border area"

-Presentation of innovative teaching method WebQuest - creation rules, structure, rules of using etc.

-Inovative teaching method WebQuest in vocational / technical education - principles, effects of using etc.

-Presentation of new created WebQuests and effects of their implementation in Polish and Slovak vocational/technical schools 

15:30 - 16:00

Summary of Conference, discussion

16:00

End of the Conference

Project "Innovative tools in vocational education on cross border area" is co-financed by the International Visegrad Fund

International Visegrad Fundwww.visegradfund.org

Innowacyjne narzedzia edukacyjne ERASMUS+

https://www.ssw-sopot.pl/wp-content/uploads/2016/04/Intro_Erasmus1.jpg
Europejska Fundacja Rozwoju

wspólnie z

- Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH
- Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI
-Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej z POLSKI

w okresie 01.12.2018-30.11.2020 realizuje projekt

"Innowacyjne narzędzia edukacyjne"
 
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne

Celem projektu jest opracowanie (stworzenie) platformy symulacyjnej (gry on-line) symulującej pracę portalu społecznościowego skierowanej do młodzieży ze szkół podstawowych z Polski, Słowacji i Czech. Opracowana gra będzie służyła nauce bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także rozwijaniu umiejętności informatycznych wśród młodzieży. Innowacja edukacyjna (gra) wpłynie na zdobywanie i podniesienie umiejętności oraz kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji cyfrowej młodzieży szkolnej.

Zapraszamy do udziału!!!

Wizyta na zakonczenie projektu w regionie Uzhorod

WIZYTA NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU W REGIONIE UŻHOROD NA UKRAINIE  


W dniach 17.06.2016-18.06.2016 w regionie Użhorod na Ukrainie przeprowadzona zostanie wizyta na zakończenie realizacji projektu „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Wizyta zespołu zarządzającego będzie miała na celu analizę przebiegu projektu, podsumowanie efektów jego realizacji oraz określenie możliwości dalszej współpracy i wspierania rozwoju edukacji w regionie Użhorod na Ukrainie.

WAŻNE LINKI:
Visegrad Fund – www.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschule - www.zshradnekk.edupage.org
Základní škola Opava - www.skola-opava.cz
Tolnay Lajos Általános Iskola - www.tolnay-inarcs.hu
NGO Stefantsmida - www.stefantsminda.org.ge
"Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi - www.ypu-az.org

Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art PADIYUN” - www.padiun.net

 

Projekt „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Project „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” is co-financed by the International Visegrad Fund.

Wizyta na zakonczenie projektu w regionie Lentekhi

WIZYTA NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU W REGIONIE LENTEKHI W GRUZJI 

W dniach 22.07.2016-26.07.2016 w regionie Lentekhi w Gruzji przeprowadzona zostanie wizyta na zakończenie realizacji projektu „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Wizyta zespołu zarządzającego będzie miała na celu analizę przebiegu projektu, podsumowanie efektów jego realizacji oraz określenie możliwości dalszej współpracy i wspierania rozwoju edukacji w regionie Lentekhi.

WAŻNE LINKI:
Visegrad Fund – www.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschule - www.zshradnekk.edupage.org
Základní škola Opava - www.skola-opava.cz
Tolnay Lajos Általános Iskola - www.tolnay-inarcs.hu
NGO Stefantsmida - www.stefantsminda.org.ge
"Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi - www.ypu-az.org

Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art PADIYUN” - www.padiun.net

 

Projekt „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Project „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” is co-financed by the International Visegrad Fund.

Wizyta monitorujaca w szkolach z regionu Uzhorod na Ukrainie

WIZYTA MONITORUJĄCA W SZKOŁACH Z REGIONU UŻHOROD NA UKRAINIE 

W dniach19.04.2016-22.04.2016 w 6 szkołach położonych w regionie Użhorod na Ukrainie przeprowadzone zostały wizyty monitorujące w ramach projektu „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Wizyty monitorujące przeprowadzone zostały w szkołach objętych projektem i obejmowały weryfikację jakości i zgodności z metodologią stosowania metody WebQuest wykorzystywanej przez nauczycieli przeprowadzających zajęcia dodatkowe dla uczniów posiadających deficyt rozwoju kompetencji kluczowych. Wizyty monitorujące przeprowadzone zostały przez polskich ekspertów z zakresu edukacji.


WAŻNE LINKI:
Visegrad Fund – www.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschule - www.zshradnekk.edupage.org
Základní škola Opava - www.skola-opava.cz
Tolnay Lajos Általános Iskola - www.tolnay-inarcs.hu
NGO Stefantsmida - www.stefantsminda.org.ge
"Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi - www.ypu-az.org

Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art PADIYUN” - www.padiun.net

 

Projekt „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Project „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” is co-financed by the International Visegrad Fund.