logotype
img1
img2
img3

Gala sztuk walki w Polsce

http://visegradfund.org/

Gala sztuk walki w Polsce

W dniu 27.04.2016r. w miejscowości Nowy Sącz odbędzie się gala sztuk walki w ramach projektu „Boxing as the best way to resocialization of difficult youth from crossborder area” który jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

W gali udział weźmie 30 młodych osób z polsko-słowackiego pogranicza, którzy uczestniczyli w warsztatach sztuk walki odbywających się w Polsce i na Słowacji. Podczas gali zaprezentowane zostaną pokazowe walki demonstracyjne a młodzież biorąca udział w projekcie weźmie udział w walkach sparingowych. Dla zwycięzców zapewnione zostaną upominki i nagrody.

Zapraszamy do udziału!!!

WAŻNE LINKI:    

International Visegrad Fundwww.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschulewww.zshradnekk.edupage.org


Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Project is co-financed by the International Visegrad Fund

Warsztaty sztuk walki na Slowacji

http://visegradfund.org/

Warsztaty sztuk walki na Słowacji

W dniach 18-19.03.2016r. w miejscowości Bardejov odbędą się warsztaty sztuk walki w ramach projektu „Boxing as the best way to resocialization of difficult youth from crossborder area” który jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

W warsztatach udział weźmie 30 młodych osób z Polski i Słowacji. Celem warsztatów będzie umożliwienie trudnej młodzieży z polsko-słowackiego pogranicza kontrolowanego wyładowania emocji, agresji oraz stresu dnia codziennego pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów sztuk walki. Ponadto młodzież weźmie udział w zajęciach z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz otrzyma wsparcie psychologiczne.

Zapraszamy do udziału!!!

WAŻNE LINKI:    

International Visegrad Fundwww.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschulewww.zshradnekk.edupage.org


Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Project is co-financed by the International Visegrad Fund

Warsztaty WebQuest dla nauczycieli z Ukrainy

WARSZTATY WEBQUEST DLA NAUCZYCIELI Z REGIONU UŻHOROD NA UKRAINIE


W dniach 01-04.12.2015r. w miejscowości Użhorod na Ukrainie odbyły się warsztaty WebQuest dla nauczycieli w ramach projektu „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

W warsztatach udział wzięło 24 nauczycieli ze szkół położonych w regionie Użhorod na Ukrainie. Nauczyciele wzięli udział w 4 dniowych warsztatach z zakresu zasad prowadzenia lekcji za pomocą innowacyjnej metody nauczania WebQuest. Warsztaty przeprowadzone zostały przez ekspertów z Polski i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród pedagogów ze szkół ukraińskich.


Dziękujemy za aktywny udział!!

 

 

 

Uzyskanie dofinansowania na realizacje projektu

http://visegradfund.org/

Boxing as the best way to resocialization of difficult youth from crossborder area

Europejska Fundacja Rozwoju w partnerstwie z Základná škola - Grundschule ze Słowacji od 11.01.2016r. realizować będzie projekt „Boxing as the best way to resocialization of difficult youth from crossborder area” który jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem trudnej młodzieży pochodzącej z Polsko Słowackiego pogranicza oraz zachęcenie ich do kontrolowanego wyładowywania emocji. Działania przewidziane w projekcie obejmą organizację warsztatów z zakresu sportów walki w Polsce i na Słowacji które zakończone zostaną galą sportów walki w Nowym Sączu. Dla młodzieży zapewniony zostanie również coaching psychologiczny. Realizacja założeń projektowych przyczyni się do ograniczania rozprzestrzeniania się zjawisk patologicznych wśród rodzin Polskich i Słowackich poprzez przedstawienie młodzieży atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.

WAŻNE LINKI:    

International Visegrad Fundwww.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschulewww.zshradnekk.edupage.org


Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Project is co-financed by the International Visegrad Fund

Warsztaty WebQuest dla nauczycieli-Ukraina

WARSZTATY WEBQUEST DLA NAUCZYCIELI UKRAINA


W dniach 01-04.12.2015r. w miejscowości Użhorod na Ukrainie odbędą się warsztaty WebQuest dla nauczycieli w ramach projektu „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

W warsztatach udział weźmie 24 nauczycieli ze szkół położonych w regionie Użhorod na Ukrainie. Nauczyciele wezmą udział w 4 dniowych warsztatach z zakresu zasad prowadzenia lekcji za pomocą innowacyjnej metody nauczania WebQuest. Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów z Polski.


Zapraszamy do udziału!!


WAŻNE LINKI:
Visegrad Fund – www.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschule - www.zshradnekk.edupage.org
Základní škola Opava - www.skola-opava.cz
Tolnay Lajos Általános Iskola - www.tolnay-inarcs.hu
NGO Stefantsmida - www.stefantsminda.org.ge
"Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi - www.ypu-az.org

Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art PADIYUN” - www.padiun.net

 

Projekt „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Project „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” is co-financed by the International Visegrad Fund.