logotype
img1
img2
img3

Szkolenie ankieterow


SZKOLENIE ANKIETERÓW

W dniach 23-30.06.2015 przeprowadzono 20 godzinne szkolenie dla ankieterów przeprowadzających indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Obywatelskie OSP”.

Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak teoretyczne aspekty przeprowadzania indywidualnych wywiadów pogłębionych zgodnie z metodologią stosowaną w badaniach socjologicznych, zasady i procedury przeprowadzania indywidualnych wywiadów pogłębionych zgodnie z metodologią stosowaną w badaniach socjologicznych, analiza scenariusza wywiadu pogłębionego do badania kompetencji obywatelskich OSP z terenu Województwa Małopolskiego jak również przeprowadzano symulacyjne indywidualne wywiady pogłębione. W okresie 07-08.2015r. przeszkoleni ankieterzy przeprowadzać będą indywidualne wywiady pogłębione wśród 100 Ochotniczych Straży Pożarnych z Województwa Małopolskiego.

Dziękujemy za udział w szkoleniu i życzymy powodzenia!