logotype
img1
img2
img3

Rezultaty ERASMUS 2020

31.05.2022

ZAKOŃCZENIE TWORZENIA WERSJI FINALNYCH SYMULATORA-GRY EDUKACYJNEJ ON-LINE ORAZ 20 AKTYWIZUJĄCYCH SCENARIUSZY LEKCJI

W ramach projektu „Wirtualna i aktywizująca metoda nauczania – realne efekty edukacyjne” zakończono etap tworzenia wersji  finalnej SYMULATORA-GRY EDUKACYJNEJ ON-LINE oraz 20 AKTYWIZUJĄCYCH SCENARIUSZY LEKCJI.

Opracowując wersję finalną SYMULATORA-GRY EDUKACYJNEJ ON-LINE oraz 20 AKTYWIZUJĄCYCH SCENARIUSZY LEKCJI uwzględniono informacje zwrotne z etapu testowania nowopowstałego narzędzia edukacyjnego a w szczególności usunięto najczęściej pojawiające się problemy i trudności w realizacji ścieżki nauczania na PLATFORMIE jak również uwzględniono sugestie dotyczące uzupełnień/poprawek do ścieżki nauczania zawartej w AKTYWIZUJĄCYCH SCENARIUSZACH LEKCJI.


SYMULATOR LOSÓW UCHODŹCÓW-GRA ON-LINE w wersji finalnej znajduje się poniżej:

www.edu-game.online

20 AKTYWIZUJĄCYCH SCENARIUSZY LEKCJI  w wersji finalnej znajduje się poniżej:

www.edu-game.online/scenariusze

Dostęp do SYMULATORA LOSÓW UCHODŹCÓW-GRY ON-LINE oraz 20 AKTYWIZUJĄCYCH SCENARIUSZY LEKCJI jest nieograniczony i bezpłatny.

Aby rozpocząć korzystanie z SYMULATORA Nauczyciel powinien:

Instrukcja dla Nauczyciela

 Aby rozpocząć korzystanie z SYMULATORA Uczeń powinien:

Instrukcja dla Ucznia


FILM PROMOCYJNO-INSTRUKTARZOWY


Zachęcamy do korzystania!!!