logotype
img1
img2
img3

"Boxing as the best way to resocialization of difficult youth from crossborder area"

http://visegradfund.org/

Boxing as the best way to resocialization of difficult youth from crossborder area

Europejska Fundacja Rozwoju w partnerstwie z Základná škola - Grundschule ze Słowacji od 01.2016r. do 05.2016r. zrealizowała projekt „Boxing as the best way to resocialization of difficult youth from crossborder area” który był współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Głównym celem projektu było objęcie wsparciem trudnej młodzieży pochodzącej z Polsko Słowackiego pogranicza oraz zachęcenie ich do kontrolowanego wyładowywania emocji. Działania przewidziane w projekcie obejmowały organizację warsztatów z zakresu sportów walki w Polsce i na Słowacji które zakończone zostały galą sportów walki w Nowym Sączu. Dla młodzieży zapewniony został również coaching psychologiczny. Realizacja założeń projektowych przyczyniła się do ograniczania rozprzestrzeniania się zjawisk patologicznych wśród rodzin Polskich i Słowackich poprzez przedstawienie młodzieży atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.

Dziękujemy za udział !!!