logotype
img1
img2
img3

„V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan”

Europejska Fundacja Rozwoju z Polski w partnerstwie z:
-Základná škola - Grundschule ze Słowacji
-Základní škola Opava z Czech
-Tolnay Lajos Általános Iskola z Węgier
-NGO Stefantsmida z Gruzji
-"Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi z Azerbejdżanu
-Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art PADIYUNz Ukrainy

od 05.2015r. do 07.2016r. realizowała projekt „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund)

Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju potencjału instytucji edukacyjnych z Gruzji i Ukrainy poprzez transfer najlepszych praktyk oraz edukacyjnego know-how wypracowanego w krajach grupy wyszehradzkiej tj. w Polsce, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech, jak również stworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i instytucjami edukacyjnymi z tych krajów.

Projekt służył wzrostowi potencjału 18 szkół położonych na obszarach wiejskich regionu Kazbegi i Lentekhi w Gruzji oraz regionu Użhorod na Ukrainie, nabyciu przez 72 nauczycieli z tych szkół umiejętności prowadzenia lekcji przy wykorzystaniu innowacyjnej metody nauczania WebQuest (metoda WebQuest zorientowana jest na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia, zasadniczym celem edukacyjnym WebQuest'u jest nauczenie poszukiwania informacji (najczęściej w Internecie) oraz ich selekcjonowania, opracowywania i oceniania ich przydatności jak również  rozwinięcie u uczniów umiejętności problemowego, krytycznego i twórczego myślenia oraz współpracy w zespole) jak również wyrównanie szans edukacyjnych wśród 360 uczniów z tych szkół posiadających deficyt rozwoju kompetencji kluczowych. Ponadto stworzony została portal internetowy służący nawiązywaniu współpracy i wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy szkołami i instytucjami edukacyjnymi z Gruzji, Ukrainy i Azerbejdżanu oraz z krajów grupy wyszehradzkiej (www.v4eap.edu.pl

Dziękujemy za udział !!!!

PARTNERZY:
Visegrad Fund – www.visegradfund.org 
Základná škola - Grundschule - www.zshradnekk.edupage.org
Základní škola Opava - www.skola-opava.cz
Tolnay Lajos Általános Iskola - www.tolnay-inarcs.hu
NGO Stefantsmida - www.stefantsminda.org.ge
"Yaddaş" Maarifçi Gənclər İctimai Birliyi - www.yaddash.org

Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art PADIYUN” - www.padiun.net


Projekt „V4 know-how support for educational institutions in Georgia and Azerbaijan” był współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego