logotype
img1
img2
img3

Aktualnosci

AKTUALNOŚCI

19.06.2024r.

I SPOTKANIE PROJEKTOWE W NOWYM SĄCZU

W dniach 18-19.06.2024r. w Nowym Sączu odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli partnerów realizujących projekt „Innowacje w edukacji VET”. W spotkaniu udział wzięło 2 przedstawicieli Europejskiej Fundacji Rozwoju (PL), 2 przedstawicieli Stredna odborna skola technicka z Popradu (SK) oraz 2 przedstawicieli Střední škola, příspěvková organizace z Jablunkov (CZ).

Podczas spotkania omówiono takie kwestie jak:

-wewnętrzne regulacje pomiędzy Partnerami;
-zagadnienia z zakresu monitorowania i raportowania;
-rola Lidera w projekcie (zadania i obowiązki);
-rola Partnerów w projekcie (zadania i obowiązki);
-zasady dokumentowania działań w projekcie;
-zasady współpracy i zaangażowania przy realizacji Pakietu prac nr2 tj. "Opracowanie 40 WEBQUESTÓW-KONSPEKTÓW/SCENARIUSZY LEKCJI";
-ustalenie narzędzi do przepływu informacji pomiędzy Partnerami i Liderem;
-bieżące postępy w zakresie realizacji projektu;
-bieżące problemy i trudności w zakresie realizacji projektu;  
-planu pracy na najbliższych 6 miesięcy.

Dziękujemy za udział !!!

 

1.04.2024r.

ROZPOCZĘCIE PRAC NAD OPRACOWANIEM 40 WEBQUESTÓW

W ramach realizacji projektu „Innowacje w edukacji VET” dofinansowanego przez Unię Europejską rozpoczęto prace nad opracowaniem 40 WEBQUESTÓW-KONSPEKTÓW/SCENARIUSZY LEKCJI. Działanie realizowane będzie w okresie od 01.04.2024r. do 31.01.2025r. W ramach tego Pakietu Prac zrealizowane zostaną następujące działania:

1)stworzenie PORTALU wraz z GENERATOREM WEBQUESTÓW na którym dostępnych będzie 40 nowopowstałych WEBQUESTÓW. Portal prezentować będzie spójny styl o responsywnym i wysoko dostępnym interfejsie opartym na konstrukcji systemu CMS (content managment system). Poza dostępnością WebQuestów, informacjami o proj. oraz opisie metody WebQuest zawierał będzie Generator ich tworzenia-narzędzie cyfrowe w postaci interaktywnej instrukcji prowadzącej użytkownika przez proces samodzielnego tworzenia WebQuestów dla dowolnej dziedziny/przedmiotu VET z możliwością jego końcowego wygenerowania.

2) Opracowanie 40 WEBQUESTÓW od strony metodologicznej-opracowanych zostanie 40 WEBQUESTÓW-KONSPEKTÓW/SCENARIUSZY LEKCJI zgodnie z podstawą programową obowiązującą na kierunkach zawodowych/technicznych w zakresie takich dziedzin/przedmiotów WYSOCE ADEKWATNYCH DO SEKTORA VET jak m.in. automatyka, IT, programowanie, grafika, elektronika, energetyka, transport i logistyka, mechanika czy też spawanie. WebQuesty zgodnie z metodologią ich tworzenia wg T. Marcha, B. Dodge’a zawierać będą takie rozdziały jak TEMAT/WPROWADZENIE, ZADANIA/PROCES, ŹRÓDŁA (ZASOBY), EWALUACJĘ, KONKLUZJĘ/WNIOSKI.

3) Opracowanie 40 WEBQUESTÓW w wersji HTML/on-line-prace polegać będą na opracowaniu strony graficznej 40 WebQuestów (dostosowanie grafiki do treści poszczególnych WebQuestów, przygotowanie ich wizualnej strony, stworzenie rysunków/grafik, makiet 3D), zapewnienie typografii WebQuestów, dostosowanie ich do responsywnego i wysoko dostępnego interfejsu PORTALU czy też wdrożenie treści opracowanych metodologiczne przez CMS do ponad 200 modułów odpowiadających strukturze każdego z 40 WebQuestów. WebQuesty zamieszczone zostaną na nowopowstałym PORTALU. Zgodnie z metodologią ich tworzenia muszą one być dostępne w postaci podstron/dokumentów HTML/on-line. Każdy nowopowstały WebQuest zostanie opracowany od strony programistycznej/graficznej i w formule responsywnego repozytorium zamieszczony na Portalu w podziale na części odpowiadające jego strukturze (każdy WebQuest to min. 5 rozdziałów/zakładek).

Zapraszamy do współpracy!!!

 

1.04.2024r.

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU

Europejska Fundacja Rozwoju wspólnie z PartneramiStřední škola, příspěvková organizace z Jablunkov (CZ) oraz Stredna odborna skola technicka z Popradu (SK) rozpoczęli realizację projektu „Innowacje w edukacji VET” dofinansowanego przez Unię Europejską. Celem projektu jest stworzenie, przetestowanie, dopracowanie i upowszechnienie narzędzi edukacyjnych w postaci PORTALU z GENERATOREM WEBQUESTÓW oraz 40 WEBQUESTAMI-KONSPEKTAMI/SCENARIUSZAMI LEKCJI opartymi na innowacyjnej metodzie nauczania pozwalającej na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym młodzieży na poziome szkół zawodowych/technicznych w Polsce, Słowacji i Czechach. Projekt wpłynie na poprawę jakości/skuteczności edukacji na tym poziomie.

Zapraszamy do współpracy!!!