logotype
img1
img2
img3

Donator

 


Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 2023-2-PL01-KA220-VET-000174283 zawartej pomiędzy Europejską Fundację Rozwoju a Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie)