logotype
img1
img2
img3

Skuteczne techniki sprzedaży 2019

Szkolenie "Skuteczne techniki sprzedaży"

Termin szkolenia : 02.09.2019-31.10.2019

Liczba godzin: 60 lekcyjnych

Cele szkolenia i efekty uczenia:

Celem szkolenia było nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu:

› skuteczności komunikacji i jej znaczenia w budowaniu sprawności interpersonalnej,

› skutecznych technik komunikacyjnych w tym aktywnego słuchania,

› stylów komunikacji,

› poziomów komunikacji międzyludzkiej,

› schematów zachowań określonego typu osobowości człowieka – modeli myślowych,

› dopasowania komunikacji do odpowiedniego typu zachowania rozmówcy,

› umiejętnego zadawania pytań i ich wykorzystywania podczas rozmowy,

› prezentacji oferty na podstawie analizy potrzeb,

› rozpoznawania ukrytych potrzeb Klienta i jego motywacji do zakupu,

› skutecznego zamykania sprzedaży,

› technik wywierania wpływu i obrony przed manipulacją.

Program:

I. ISTOTA PRACY DORADCY KLIENTA W ŚWIETLE DZISIEJSZYCH REALIÓW RYNKOWYCH -10h

1. Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi Klienta – jakość obsługi Klienta a pozycja firmy na rynku, rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań Klientów, sposoby odkrywania potrzeb Klientów.

Wpływ jakości obsługi Klienta na konkurencyjność i pozycję firmy na rynku:

• Misja firmy i wynikające z niej standardy profesjonalnej obsługi Klienta.

• Znajomość własnej pracy i oferty produktów/usług.

• Rola poszczególnych działów firmy w obsłudze Klienta.

• Oczekiwania Klientów.

• Pomiar błędów obsługi i wprowadzenie ulepszeń.

• Potęga Check Listy: najpierw baza, później improwizacja.

• Wynik sprzedażowy a systematyka i konsekwencja własnych działań.

• Daj coś extra – budowanie relacji poprzez zaspakajanie potrzeb przewyższając oczekiwanie Klienta.

• Bazowe elementy procesu sprzedażowego w Ortega.

• „Sprzedaż to statystyka” – świadomość działań jakie codziennie muszę wykonać.

• Do czego mi jest potrzebny CRM ?

• Świadomość i wpływ potencjału jaki mam w sobie oraz  narzędziach, jakie daje mi Firma na wzrost wyników sprzedażowych

• Zaplanuj swój wynik: „Niepowodzenie w planowaniu , to planowanie niepowodzenia”.

• „Żadne procedury nie zwalniają w z myślenia”- budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z Klientem – nastawienie, elastyczność, motywacja, umiejętności i postawa.

2. Skuteczna komunikacja jako podstawowa technika w obsłudze Klienta.

• Komunikacja interpersonalna – wprowadzenie do tematu.

• Bariery komunikacji, – dlaczego ludzie mają trudności w porozumiewaniu się, analiza ograniczeń i możliwości SWOT.

• Test: „Mój styl komunikacji” – analiza własnego stylu komunikacyjnego.

• „Katalog oczekiwań komunikacyjnych”.

• Jak rozwijać w sobie umiejętności prostego, zwięzłego i konsekwentnego komunikowania?

• Precyzja komunikatu: zwięzłość, prostota, czytelność, interaktywność.

• Ćwiczenie „Głuchy telefon”.

• Techniki skutecznej komunikacji i ich wpływ na obsługę Klienta i sprzedaż.

• „Sztuka zadawania pytań” – od ogółu do szczegółu. Technika lejka – zadawanie pytań, zmierzających do celu, czyli uzyskania oczekiwanej odpowiedzi.

• Funkcje pytań – informacyjna, psychologiczna, kontroli nad procesem.

• Rodzaje pytań i umiejętność ich zadawania i wykorzystania podczas rozmowy.

• Jakich pytań nie wolno stosować podczas rozmowy z Klientem?

• „Spirala aktywnego słuchania” – od zorientowania na rozmówcę do intencji rozmówcy – ćwiczenia w zakresie technik aktywnego słuchania:

− cechy dobrego słuchacza,

− cztery kroki aktywnego słuchania.

• Słuchanie aktywne, słuchanie empatyczne, słuchanie otwarte, słuchanie świadome.

• Bariery utrudniające aktywne słuchanie.

• Korzyści z aktywnego słuchania.

3. Język ciała jako sposób komunikowania się z otoczeniem. Elementy autoprezentacji i etykiety biznesowej.

• Siła komunikacji niewerbalnej – dlaczego zwracamy szczególną uwagę na to jak się zachowujemy oraz jak odbierają nas inni. Jak stworzyć spójny wizerunek podczas przekazu by poziom werbalny i niewerbalny był identyczny?

• Otaczanie się gadżetami – wpływ na klienta.

• Kreowanie pożądanego wizerunku personalnego. Techniki budowania wiarygodności przekazu : ton głosu, gesty, słowa.

• Dopasowanie się do rozmówcy, czyli odzwierciedlanie swoim zachowaniem zachowania partnera w rozmowie.

II. METAPROGRAMY JAKO ŹRÓDŁO PEŁNEGO ZROZUMIENIA KLIENTA I MOŻLIWOŚCI DOPASOWANIA DO JEGO OCZEKIWAŃ – 10h

1. Kim są moi Klienci? – czyli  typy osobowości.

2. Jak komunikować się z poszczególnym typem osoby, jak zadawać pytania, jakich używać argumentów i jak wywierać wpływ by podjęli decyzję? Testy na typ osobowości.

3. Jak ćwiczyć rozpoznawanie typu osobowości klienta?

III. NARZĘDZIA POGŁĘBIONEJ ANALIZY POTRZEB-10h

1. Zasada „góry lodowej” w analizie potrzeb – metoda nurkowania.

2. Rozpoznawanie ukrytych potrzeb klienta – identyfikacja typu, dążeń i sytuacji klienta.

3. Nie komplikujmy tego co sprawdzone – technika KISS.

IV.PREZENTACJA OFERTY Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY POTRZEB-10h

1. Prezentacja produktu – główne zasady jakich należy przestrzegać.

2. Technika podawania informacji o produkcie

3. Reguła kontrastu

4. Podstawowe elementy podczas prezentacji, język korzyści (cecha , zaleta, korzyść), techniki przedstawiania ceny, budowanie marki.

5. Jeśli niczym się nie wyróżniasz to lepiej żebyś był tani…. Różnice w podejmowaniu decyzji przez Klientów, w zależności od jakości i ceny produktów.

V. ASERTYWNOŚĆ I RADZENIE SOBIE Z ZASTRZEŻENIAMI KLIENTA-10h

1. Techniki zbijania obiekcji klienta, jak reagować na zastrzeżenia, mity nt zastrzeżeń. Techniki: referencje, przesunięcie kwestii na później, hipoteza „Co by było gdyby…?”, liczby i fakty.

2. Asertywność i stawianie granic.

VI. CELEBRACJA SPRZEDAŻY. NARZĘDZIA ZWIĘKSZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ ZAMYKANIA SPRZEDAŻY-10h

1. Co jeśli Klient kupił i co jeśli Klient nie dokonał zakupu? Sygnały jakie daje Klient świadczące o chęci zakupu; podstawowe techniki zamykania sprzedaży: bezpośrednia, założenie, wybór, mniejsza zgoda, wyważenie, tak-tak, dlaczego nie? Dodatkowe techniki.

2. Techniki zamknięcia sprzedaży w sytuacjach trudnych.

3. Gdy Klient krytykuje.

4. Gdy Klient nic nie mówi o swojej decyzji.

5. Gdy Klient powołuje się na konkurencję.

6. Gdy Klient odkłada decyzje w czasie.

7. Po decyzji Klienta.

8. Gdy decyzja jest pozytywna.

9. Gdy decyzja jest negatywna.

 

Opinie/Referencje Uczestników Szkolenia

 

Pragniemy polecić instytucję szkoleniową o nazwie Europejska Fundacja Rozwoju która w dniach 02.09.2019-31.10.2019 zorganizowała i przeprowadziła szkolenie pt. "Skuteczne techniki sprzedaży". Jako uczestnicy tego szkolenia wyrażamy pozytywną opinię nt. współpracy z Europejską Fundacją Rozwoju zarówno na etapie bezpośredniego wykonywania usługi jak i działań związanych z jej organizacją. Warunki w których odbywało się szkolenie spełniły najwyższe standardy co do miejsca realizacji usługi jak i przygotowania merytorycznego kadry szkoleniowej która prowadziła zajęcia wykorzystując różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia dzięki którym posiedliśmy wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznych technik sprzedaży.  Podsumowując jako uczestnicy szkolenia pragniemy polecić Europejską Fundację Rozwoju jako sprawdzoną instytucję szkoleniową.