logotype
img1
img2
img3

Rezultaty ERASMUS 2018 (2)

 

 

Rezultatem realizacji projektu „Innowacyjne narzędzia edukacyjne” jest stworzenie PLATFORMY SYMULACYJNEJ "LET'S PLAY - LET'S LEARN” do nauki bezpiecznego korzystania z internetowych mediów społecznościowych.

Prace nad produktem prowadzone były w zwinnej metodologii prowadzenia prac programistycznych (Agile). Każda funkcjonalność została umieszczona na ścieżce opracowania produktu. Dla każdej z funkcji został określony warunek spełnienia realizacji.

Opracowana gra służy nauce bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także rozwijaniu umiejętności informatycznych wśród młodzieży. Innowacja gra edukacyjna wpływa na zdobywanie i podniesienie umiejętności oraz kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji cyfrowej młodzieży szkolnej. Platforma edukacyjna kształtuje kompetencje partycypacji społecznej, służy wymianie informacji przy jednoczesnym uwrażliwieniu na zagrożenia ze strony mediów cyfrowych. Pozwala także na wyposażenie szkół i nauczycieli w adekwatne do oczekiwań narzędzie edukacyjne, które wspierała w sposób naturalny formalną edukację szkolną.

Grze towarzyszy warstwa fabularna w postaci animacji. Animacje dynamizują i uprzyjemniają proces poznawczy. Gra ma charakter krótkich scen uzasadniających wagę kolejnych zadań jakie stawiane są przed uczniami i ich znaczenia dla bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych. Gra składa się z 8 modułów. Po zakończeniu każdego z modułów Uczeń zobowiązany jest wykonać zadanie potwierdzające nabycie wiedzy/umiejętności z danego modułu.

Gra posiada zautomatyzowane mechanizmy interakcji (boty). Służą one zarówno do prowadzenia użytkownika przez ścieżkę nauczania służąc poradami i zachęcając do kolejnych starań jak również symulują niebezpieczne zachowania jakie mogą się pojawiać na takich platformach.

Symulacyjna platforma społecznościowa składa się z dwóch głównych części odpowiadającej dwóm rolom na platformie:

- narzędzi analitycznych i moderacyjnych dla Nauczyciela

- okna gry symulującego portal społecznościowy dla ucznia

Instrukcja dla Nauczycieli:

aby rozpocząć korzystanie z Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej:

1) powinieneś założyć KONTO NAUCZYCIELA (jednorazowo) wysyłając e-mail na adres office@eduplatform.online w treści podając:

-swoje imię

-swoje nazwisko

-nazwę i adres szkoły

(czas odpowiedzi do 24h)

2) po otrzymaniu e-maila zwrotnego z LOGINEM i HASŁEM zaloguj się w menu LOGOWANIE NAUCZYCIEL na Edukacyjnej Platformie Symulacyjnej

3) po zalogowaniu wybierz SWOJĄ SZKOŁĘ z rozwijanej listy

4) dodaj NOWĄ KLASĘ (podając jej NAZWĘ oraz ROCZNIK) lub wybierz już wcześniej utworzoną

5) wygeneruj LISTĘ UCZNIÓW podając ilość osób w klasie („ILOŚĆ KODÓW”) klikając przycisk „GENERUJ KODY”, jeśli klasa została już wcześniej utworzona dostępny będzie podgląd LISTY UCZNIÓW

6) przekaż swoim Uczniom KODY DO LOGOWANIA

7) podczas pierwszego LOGOWANIA będą oni musieli podać swój NICK (czyli pseudonim) – może to być np. imię i pierwsza litera nazwiska

8) za pomocą KONTA NAUCZYCIELA będziesz mógł śledzić postępy Uczniów i w razie problemów pomóc im w trudniejszych zadaniach

Instrukcja dla Ucznia:

aby rozpocząć korzystanie z Edukacyjnej Platformy Symulacyjnej:

1) powinieneś zgłosić się do swojego NAUCZCIELA o KODY DO LOGOWANIA

2) podczas pierwszego LOGOWANIA w menu LOGOWANIE UCZEŃ na Edukacyjnej Platformie Symulacyjnej będziesz musiał podać swój NICK (czyli pseudonim) - może to być np. imię i pierwsza litera nazwiska

3) teraz każda ukończona przez Ciebie LEKCJA będzie skutkować odblokowaniem kolejnego etapu gry edukacyjnej .

Edukacyjna Platforma Symulacyjna "LET'S PLAY - LET'S LEARN" znajduje się poniżej:

www.eduplatform.online

Zachęcamy do korzystania!