logotype
img1
img2
img3

„Obywatelskie OSP”


Europejska Fundacja Rozwoju

wspólnie z

Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego

w okresie 01.05.2015-30.11.2016 zrealizowały projekt

 „Obywatelskie OSP”
 
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie badań jakościowych nad szeroko rozumianą działalnością obywatelską OSP z terenu Województwa Małopolskiego (badania przeprowadzone zostały metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI (wśród 100 OSP z terenu Województwa Małopolskiego) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych FGI (wśród 80 przedstawicieli OSP z terenu Województwa Małopolskiego). Na podstawie badań opracowany został Obywatelski Standard Działań OSP. Model ten zawiera rozwiązania których wdrożenie przyczyni się do wzrostu kompetencji obywatelskich OSP oraz ich roli wśród społeczności lokalnej. Obywatelski Standard Działań został rozesłany do 1355 OSP z Województwa Małopolskiego wraz z rekomendacją Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego o jego wdrożeniu jako narzędzia zwiększającego ich potencjał obywatelski. Ponadto opracowany model został przyjęty do wdrażania przez 100 OSP z obszaru Województwa Małopolskiego wraz z zapewnieniem wsparcia szkoleniowo-doradczego przy wdrażaniu. W celu upowszechnienia wypracowanych rozwiązań osiągniętych dzięki realizacji projektu na jego zakończenie zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.


Dziękujemy za udział !!!

DO POBRANIA

Obywatelski Standard Działań