logotype
img1
img2
img3

Rozwoj kompetencji kluczowych szansa dla mlodziezy ze Szkol Gimnazjalnych z Gminy Kamionka Wielka

W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Europejska Fundacja Rozwoju w formalnym porozumienie z Urzędem Gminy Kamionka Wielka zrealizowała projekt "Rozwój kompetencji kluczowych szansą dla młodzieży ze Szkół Gimnazjalnych z Gminy Kamionka Wielka" w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 63 uczniów z 3 wiejskich szkół gimnazjalnych z gminy Kamionka Wielka posiadających deficyt w zakresie podstawowych kompetencji kluczowych. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dodatkowe rozwijające u uczniów z obszarów wiejskich kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje porozumiewania się w języku obcym (angielskim) oraz kompetencje informatyczne. Zajęcia dodatkowe realizowane były za pomocą innowacyjnego systemu nauczania opartego na teorii konstruktywizmu-WebQuest. WebQuest jest innowacyjną metodą nauczania, która pozwala na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Metoda ta zorientowana jest na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia, w której głównym źródłem informacji, z którym uczeń pracuje jest sieć Internet. Zajęcia realizowane za pomocą tej metody pozwoliły osiągnąć doskonałe rezultaty w zakresie rozwijania wiedzy wśród uczniów z obszarów wiejskich (osiągnięto 100% zakładanych rezultatów) jak również podnieść kompetencje kadry nauczycielskiej ze szkół położonych w gminie Kamionka Wielka.


Warsztaty z programowania i sieci komputerowych  dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Dziękujemy za współpracę !!!