logotype
img1
img2
img3

Zaawansowane techniki ratownictwa wodnego i powodziowego 2021,2022, 2023 - AKTUALNA OFERTA

Szkolenie "Zaawansowane techniki ratownictwa wodnego i powodziowego"

Termin szkolenia : 2021r., 2022r., 2023r. (do uzgodnienia-zajęcia w formule dziennej/porannej/popołudniowej/w dni robocze/weekendowo).

Miejsce zajęć: W miejscu wskazanym przez zamawiającego

Liczba godzin szkolenia: 48

Cena za osobę: 2880,00 zł brutto

Cena obejmuje:

-materiały szkoleniowe
-dostęp do osobistego ekwipunku ratowniczego
-dostęp do urządzeń technicznych stosowanych w ratownictwie wodnym
-wyżywienie
-certyfikat i zaświadczenie ukończenia szkol.

-indywidualne konsultacje w trakcie i poszkoleniowe

Wymagania wobec Uczestników: podstawowa umiejętność pływania,
minimalna wiedza w zakresie zagadnień związanych z tematyką technik
ratownictwa wodnego i powodziowego – niezbędny poziom zaawansowania –
niski.

Kontakt: Krystyna Stendera tel. 691541522

Cele szkolenia i efekty uczenia:

Usługa rozwojowa pozwoli Uczestnikowi nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie zasad stosowania technik ratownictwa
wodnego i powodziowego, samodzielnie udzielać pomocy poszkodowanym w wodach płynących i powodziowych,
zorganizować akcję ratunkową na wodach płynących i powodziowych.

Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie WIEDZĘ w zakresie:
- Filozofii ratownictwa wodnego i powodziowego,
- Standardów szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i powodziowego
- Ocen ryzyka sytuacji niebezpieczniej
- Ocen ryzyka incydentów na wodach górskich i powodziowych
- Zarządzania incydentami na wodach górskich i powodziowych
- Ocen ryzyka wałów wodnych i spiętrzeń wody
- Obciążeń i sił pojawiających się na akwenach wodnych
- Kontroli bezpieczeństwa systemu ratowniczego na wodach górskich i powodziowych
- Prowadzenia akcji pozorowanych na wodach górskich i powodziowych
- Ratownictwa asekuracyjnego
- Ratownictwa asekuracyjnego na wałach wodnych (jazach)
- Ratownictwa na wodach górskich i powodziowych przy słabej widoczności oraz w nocy
- Wykorzystania łodzi ratunkowych w ratownictwie w wodzie o wysokiej energii
- Obsługi łodzi wiosłowych w rzekach o wartkim nurcie
- Prowadzenia symulacji przewrotki łodzi w trakcie działań ratowniczych oraz asekuracyjnych
- Zespołowych oraz indywidualnych metod wykorzystywania łodzi ratunkowych do działań ratowniczych
- Wykorzystania węzłów ratowniczych w ratownictwie na wodach górskich i powodziowych
- Wykorzystania węzłów ratowniczych do budowy stanowisk asekuracyjnych
- Wykorzystania układów napinających w przeprawach wodnych
- Ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem technik linowych
- Ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem noszy ratunkowych
- Ewakuacji poszkodowanych na łódź wykorzystaniem noszy
- Ewakuacji poszkodowanych z trudnego terenu
- Autoasekuracji w trakcie ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego
Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie UMIEJĘTNOŚCI w zakresie zasad stosowania technik ratownictwa wodnego i powodziowego,
samodzielnego udzielania pomocy poszkodowanym w wodach płynących i powodziowych, zorganizowania akcji ratunkowej na wodach płynących i
powodziowych, a w szczególności Uczestnik usługi rozwojowej nabędzie umiejętności z zakresu:
- postępowania ratowniczego na wodach płynących i powodziowych
- użycia i posługiwania się sprzętem ratunkowym w trakcie działań na wodach płynących i powodziowych
- autoasekuracji w trakcie udzielania pomocy na wodach płynących i powodziowych
- współdziałania w zespole ratunkowym na wodach płynących i powodziowych
- stosowania węzłów ratunkowych i budowy stanowisk asekuracyjnych,
- ewakuacji poszkodowanych na łodzie ratunkowe,
- ewakuacji poszkodowanych z trudnego terenu przywodnego
Po ukończeniu udziału w usłudze rozwojowej Uczestnik będzie potrafił samodzielnie udzielić pomocy poszkodowanym oczekujących pomocy a
znajdujących się w trudnej sytuacji na wodach płynących i powodziowych, współpracować w zespole ratowniczym udzielając pomocy osobom
poszkodowanym na wodach płynących i powodziowych, wykorzystywać sprzęt ratunkowy stosowany na wodach płynących i powodziowych.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Uczestnik usługi rozwojowej będzie potrafił samodzielnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte
podczas szkolenia, stanie się specjalistą w zakresie zasad stosowania technik ratownictwa wodnego i powodziowego, zwiększy swój potencjał
pracowniczy/właścicielski i rozwinie się w nowej dziedzinie.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Narzędzia weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności: badanie wyjściowe i końcowe poziomu wiedzy Uczestnika usługi
rozwojowej, badanie opinii/ankieta po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej, raport podsumowujący efekty uczenia
się.

 

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, wykładów, zajęć praktycznych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.