logotype
img1
img2
img3

Water safety in cross border area

 

Europejska Fundacja Rozwoju w partnerstwie z Horská služba Pieninského národného parku ze Słowacji  w okresie od 07.2013r. do 11.2013r. zrealizowała projekt „Water safety in cross border area” który współfinansowany był ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Głównym celem projektu było doprowadzenie do współpracy pomiędzy Górskimi i Wodnymi ratownikami z Polski i Słowacki (z obszaru Beskidu Sądeckiego i Pienin) oraz wypracowanie wspólnych zasad postępowania podczas akcji ratunkowych na górskich rzekach i potokach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym w ramach projektu przeprowadzono szereg działań takich jak:

-wspólne ćwiczenia na specjalnie dostosowanych do tego torach kajakowych w Szczawnicy (Wietrznicy) w dniu 24.08.2013r. oraz na wysokości miejscowości Červený Kláštor w dniu 28.09.2013r. We wspólnych ćwiczeniach udział wzięło 20 Górskich i Wodnych ratowników z Polski i Słowacki. Wspólne ćwiczenia służyły wypracowaniu wspólnych polsko-słowackich zasad postępowania podczas akcji ratunkowych na górskich rzekach i potokach.


-seminarium wymiany doświadczeń Górskich i Wodnych Ratowników z Polski i Słowacki które odbyło się w  dniach 12-13.10.2013r. w Nowym Sączu. W seminarium udział wzięło 30 Górskich i Wodnych ratowników z Polski i Słowacki. Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie procedur stosowanych podczas akcji ratowniczych Górskich i Wodnych Ratowników w Polsce i na Słowacji oraz do wypracowania schematów i procedur postępowania podczas wspólnych akcji ratowniczych na górskich rzekach i potokach obszaru pogranicza.

-publikacja dwujęzycznej broszury zawierającej zasady postępowania podczas akcji ratowniczych na górskich rzekach i potokach polsko-słowackiego pogranicza, która rozdystrybuowana została wśród górskich i wodnych ratowników z Polski i Słowacji.

Projekt wpłynął pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów uprawiających rafting na terenie Beskidu Sądeckiego oraz Pienin a wzajemne spotkania i wymiana doświadczeń były inspiracją do podejmowania kolejnych inicjatyw rozwijających współpracę polsko-słowacką i służących zwiększaniu bezpieczeństwa na górskim obszarze transgranicznym.

Dziękujemy za współpracę!!!