logotype
img1
img2
img3

Innowacyjne narzedzia edukacyjne ERASMUS+

https://www.ssw-sopot.pl/wp-content/uploads/2016/04/Intro_Erasmus1.jpg
Europejska Fundacja Rozwoju

wspólnie z

- Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov z CZECH
- Základná skola - Grundschule Kežmarok ze SŁOWACJI
-Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej z POLSKI

w okresie 01.12.2018-30.11.2020 realizuje projekt

"Innowacyjne narzędzia edukacyjne"
 
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne

Celem projektu jest opracowanie (stworzenie) platformy symulacyjnej (gry on-line) symulującej pracę portalu społecznościowego skierowanej do młodzieży ze szkół podstawowych z Polski, Słowacji i Czech. Opracowana gra będzie służyła nauce bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także rozwijaniu umiejętności informatycznych wśród młodzieży. Innowacja edukacyjna (gra) wpłynie na zdobywanie i podniesienie umiejętności oraz kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji cyfrowej młodzieży szkolnej.

Zapraszamy do udziału!!!